Kolon ve rektum kanserlerinde tedavi ilkeleri

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (7)

Cerrahi, kolorektal kanserlerde primal tedavi yöntemidir. Kemoterapi ve radyoterapi, cerrahi öncesi ve/veya sonrası uygulanabilmekte ve kanserin yerleştiği/geliştiği yere ve evresine göre değişebilmektedir. Barsak kanseri tedavisi, bu nedenle bu alanda uzmanlaşmış çok ekipli (multidisipliner) bir yaklaşımı gerektirir. Farklı tedavi yöntemlerinin bazen birlikte ya da aşamalı olarak kullanılması gerekebilir.

  • Cerrahi : Tümörün vücuttan uzaklaştırılması, cerrahi tedavinin amacıdır. En sık kullanılan tedavi yöntemidir. Özellikle kanserin yayılım yollar, kan ve lenf yolları göz önünde bulundurularak yapılan cerrahi tedavide, lenfovasküler rezeksiyonun önemi esas alınmalı, rezeksiyonda da kansersiz tam bir lenfovasküler rezeksiyon hedeflenmelidir. Total mezokolik eksizyon (TMCE) ve rektum tümörlerinde, total mezorektal eksizyon (TME) gibi genişletilmiş ameliyat tekniklerinin bu çerçevede cerrahi ekip tarafından iyi bilinmesi ve uygulanabilmesi, uzun dönem sonuçları üzerinde etkili en temel unsurlardan biridir. Kalın barsak kanseri ameliyatlarının yine bu neden ile bu alanda eğitimli ve deneyimli kolorektal cerrahlar tarafından yapılması gerekir.

Günümüzde uygulanan cerrahi tedavi seçenekleri arasında açık cerrahi dışında ve açık cerrahi ile elde edilen ancak açık cerrahiye göre daha çok avantajı olan kapalı cerrahi yani laparoskopik teknik, yine benzer tekniklere sahip ve benzer sonuçların elde edildiği robotik cerrahi önem kazanmaktadır. Transanal endoskopik mikro cerrahi yine ekiplerimiz tarafından uygulanan, rektumda ki büyük polip ve erken evre kanserlerini endoskopik yollar ile çıkartılmasını sağlayan ileri teknolojik tekniklerden biridir.

Tümör bir kısım sağlıklı kolon rektum ve çevresindeki lenf bezleri ile ameliyat sırasında genellikle birlikte alınır. Kalan sağlıklı uçlar çoğu durumda aradan tümörlü dokular çıkartıldıktan sonra bir araya gelebilmekte, uç uca bağlanabilmektedir (anostomoz). Kolostomi işlemi, bu gerçekleştirilmezse geçici ya da kalıcı bir biçimde yapılmaktadır. Bu işlemde kolonun ucu karın cildi üzerinde açıklık oluşturularak buraya bağlanır. Kolondan çıkan atık maddeler bu açıklığa yerleştirilen değiştirilebilir plastik bir torba ile toplanır. Kolostomi açıklığı da geçici olan kolostomi uygulamalarında ameliyat sonrası dönem geçtikten ve barsak uçları yeniden birleştirme ameliyatına hazır hale geldikten sonra kapatılır. Kolostomi bazı hastalarda kalıcı olabilmektedir. İleostomi ile yine bazı rektum anostomozları iyileşene kadar geçici/saptırıcı (temporary – diverting) ince barsağın karına ağızlaştırılması ve birkaç ay sonra uygunsa kapatılması gerekebilir.

  • Kemoterapi

Kanser hücrelerinin ilaç kullanılarak tahrip edilmesi anlamına gelmektedir. Hastalık belirtilerinin azaltılması, kanserli dokunun küçültülmesi gibi nedenlerle de kullanılmaktadır. Kemoterapi yalnızca tümör bölgesinde değil, tümör dışı bölgedeki kanserli hücrelerde de etkili olmaktadır. Sistemik bir tedavi yöntemidir. Genellikle cerrahi tedaviye ek olarak, evre 3 ve evre 4 kanserlerde kullanılır. Radyoterapi ile birlikte ameliyat öncesi rektum tümörlerinde uygulanması ve ameliyatın rektum tümörü küçüldükten sonra yapılması, çağdaş bir standart olarak kabul edilmektedir. Tedaviyi uzman ve deneyimli bir medikal onkoluğun yönlendirmesi idealdir.

  • Radyasyon Tedavisi (Radyoterapi)

Kanser hücrelerinin yüksek enerjili ışınlar ile tahrip edilmesi için kullanılır. Bölgesel bir tedavi yöntemidir yani sadece uygulandığı bölge üzerindedir. Tümörün kolorektal kanserlerde küçültülebilmesi için genellikle ameliyat öncesi dönemde kullanılır. Ameliyat sonrasında da kalmış olabilecek kanserli hücrelerin ortadan kaldırılabilmesi için de nadiren kullanılmaktadır. Ayrıca hastalık belirtilerinin giderilmesinde de radyoterapi kullanılabilmektedir. Bu alanda uzman bir radyasyon onkoloğu ve ileri teknoloji radyoterapi cihazlarının mevcudiyeti idealdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>