İltihaplı bağırsak hastalıkları

rektum-kanseri-tedavisi-ameliyati-ankara (8)

Crohn hastalığı kronik inflamatuar bir süreç olup gastrointestinal traktusun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Hastalık transmural inflamasyon, fibrotik striktürler, perforasyonlar, abse formları ve fistülizasyonlar ile karşımıza çıkar. Crohn hastalarında perianal fistül görülmesi riski bütün yaşam boyunca %14-38 arasında bildirilmiştir. Perianal fistül meydana gelme olasılığı ileal, ileokolonik, kolonik ve kolorektal tutulum gösteren Crohn hastalarında sırasıyla %12, %15, %41 ve %92 olarak bilinmektedir. Perianal Crohn hastalığının tedavisi gündeme gelmeden önce tanısının konulması gereklidir. Bunun için intestinal tutulumun belirtilerinin aranması, var ise ne kadar yaygın olduğunun bilinmesi gerekir.

Perianal Crohn hastalığında lezyonların çok değişik olması, lateralde yerleşmiş fissürlerin görülmesi, perianal ciltte derin ülserasyonlar , anal kanalda derin ülserasyonlar, anal kanalda görülen darlıklar ve çok sayıda fistüllerin olması ana bulgulardır.

Crohn ve ülseratif kolit (ÜK) hastalarında gelişebilen anal/perianal lezyonlar ölümcül olmasa da komplikasyon ve morbidite kaynağı olarak hasta için sorun oluştururlar. Bu hasta grubunda uygulanacak her türlü müdahalenin, özellikle de cerrahi girişimlerin ayrı bir özelliği vardır. Normal hastalarda çok güvenle yapılabilen ameliyatlar, İBH hastalarında anal sfinkter mekanizması üzerine kötü hatta fonksiyonunu kaybettirici etki yaratabilmektedir. Yine İBH hastalarında yara iyileşmesi ve bağışıklık sistemindeki bozukluklar nedeniyle cerrahi girişimlerin sınırları oldukça farklıdır. Ama cerrahi tedavi mutlaka uygulanacak ise rektumdaki aktif inflamasyon giderilmelidir.

Crohn hastalığına eşlik eden kompleks fistüllerde uzun süreli gevşek (loose) seton ile tedavi gerekebilir. Seton konulmasından önce apsenin drene edilmesi, sfinkter kaslarının kesilmemesi, incelmiş mukoza yapısının ortadan kaldırılmaması ve devamında setonun gevşek olarak yerleştirilmesinin tedavi edici etkisinin olacağını düşünülmektedir.

Son uygulamalarımızda seton drenaj ve infliksimab (tumour necrosis factor alpha – TNF-α antikoru – Remicade) kombinasyonuyla seçilmiş vakalarda daha yüksek başarı oranı sağlanabilmektedir.

Medikal tedavi yaklaşımları arasında çok seçenek bulunur. Steroidler, sulfosalazin, 5-ASA, antibiyotikler (metronidazol, ciproflaksozin vs), immünosüpressif ajanlar (&MP, azatiopürin, metotreksat vs) ve barsak istirahati ile parenteral beslenme bu seçeneklerden bazılarıdır. Sistemik hastalığın başarılı tedavisi çoğu anal sorunun da yatışması ya da ortadan kalkması ile sonuçlanacaktır.

Diğer taraftan ülseratif kolit hastalığında sol/distal tip hastalığın (ülseratif proktosigmoiditis) ortalama olarak %2-%75 oranında görüldüğü bildirilmektedir. Proktitis rektumda bir inflamasyonu (yangıyı) bize anlatır. Rektal kanama, defekasyona zorlanma ve tenesmus (dışkılama ile rahatlamama) sıklıkla görülen bulgulardır.

Topikal 5-aminosalisilik asit (5-ASA), topikal etkili kortikosteroidler (budesonide, tixocortol, beclomethasone vs), mesalamin (bir 5-ASA türü), immünomodülatörler (AZA, 6-MP, siklosporin, infliksimab) gibi pek çok ilaçtan size uygun olanları uygun doz ve süreyle önerilecektir. İdame tedavisi için sıklıkla 5-ASA grubu ajanlar kullanılır. Topikal tedaviye gerekli olduğunda oral tedavi de eklenebilmektedir.

  Crohn hastalığında olduğu gibi ülseratif kolit vakalarında da hemoroid, anal fissür gibi anal sorunlara yaklaşım çok dikkatli yapılmalıdır. Zorunlu olmadıkça cerrahi tedaviden kaçınılması, Botox, infrared koagulasyon gibi ameliyat dışı yöntemlerle sorunların halledilmesine çalışılmalıdır.

Genel kavramlar içinde ise ülseratif kolit, ilaçlara yanıt vermeyecek düzeyde alevli seyrettiğinde ya da kanserleşme bulguları saptandığında geniş ameliyatlarla tedavi edilebilir. Bu durumda tercih edilen ameliyat biçimi restoratif proktokolektomi (RPC) yani kolon ve rektumun tümünün çıkartılıp, ince barsaktan oluşturulan bir rezervuarın (pouch) anal kanalla birleştirilmesi tarzındadır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>