Category Archives: Rektum kanseri

Kolon kanseri neden olur?

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (2)

Kanserin neden olduğunu veya neden bazı kişilerde olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Fakat etken olduğunu bildiğimiz unsurlar mevcut. Bunlardan en yaygın olanı herediter (kalıtsal) tipte kanserlerdir. Bu durum kolon kanserleri için de geçerlidir. Kanserler, hücredeki çoğalma kontrol mekanizmalarının bozulmasıdır.

Kalın bağırsak kanserinden nasıl korunuruz?

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (3)

Kalın barsak kanserlerinden korunmanın birinci koşulu tarama önerilerine uyulmasıdır. Bizim tarama önerilerimiz ise kişilerin 50 yaştan itibaren periyodik kolonoskopi yaptırmasıdır. Tabii, farklı ülkelerde tarama programları da farklıdır. Bu tarama programlarının kesinlikle kolerektal kanserlere yakalanma oranını azalttığı tespit edilmiştir.

Kalın bağırsak kanseri önelenebilir mi?

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (1)

Kalın barsak kanserlerinin, yani kolerektal kanserlerin bizce en büyük avantajı budur. Çünkü, kolerektal polip ve kanserleri kolonoskopi aracılığı ile direkt gözle görerek, çok küçükken dahi yakalamak mümkündür. Yani, barsak kanserlerinin öncülleri vardır.

Kalıtsal kolon kanserleri ve risk faktörleri

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (9)

Kolon kanserlerine, kolerektal kanserlere yakalanma riski daha yüksek kişiler var. Kolon kanserinde risk faktörleri diyoruz bunlara. Yani bazı kişiler, diğerlerine oranla, barsak kanseri gelişmesi yönünde daha fazla risk taşırlar. Örnek vermek gerekirse, 50 yaş üzeri olmak bir risk faktörüdür.

Kolon kanseri tedavisinde hangi tetkinler yapılır?

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (5)

Kolerektal kanserlerde, tetkik aşamasında 2 ana unsur vardır

Kolon kanseri kimlerde daha fazla görülür?

rektum-kanseri-tedavisi-ameliyati-ankara (7)

Kalın barsağın sık raslanan kötü huylu bir hastalığını tanımlayan barsak kanserleri (kolorektal kanserler- KRK), hem erkekler hem de kadınlarda en sık karşılaşılan kanserler arasındadır ve tüm kanserlerin yaklaşık %15’ini oluştururlar.

Rektum kanseri tedavisi nasıldır?

rektum-kanseri-tedavisi-ameliyati-ankara (10)

Kolorektal kanserlerde primer tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi öncesi ve/veya sonrası uygulanabilen kemoterapi ve radyoterapi kanserin yerleştiği/geliştiği yere ve evresine göre değişmektedir. Bu nedenle barsak kanseri tedavisi, bu alanda uzmanlaşmış çok ekipli (multidisipliner) bir yaklaşımı gerektirir. Bazen farklı tedavi yöntemlerinin birlikte ya da aşamalı olarak kullanılması da gerekebilir.

Bağırsak (Kolon) kanseri taraması

rektum-kanseri-tedavisi-ameliyati-ankara (1)

Barsak kanserleri, tarama programları ile erken evrede yakalanabilmesi açısından ideal bir hedef oluşturmaktadır. Barsak kanserlerinin çoğu belirgin öncüllerden (polipler/kanser olmayan barsak tümörlerinden) aşamalı olarak gelişmektedir. Bu da bize çok yaygın rastlanan barsak kanserini henüz oluşmadan yakalayabilmemiz için istisnai bir şans ve uzun bir süre tanımaktadır.

İltihaplı bağırsak hastalıkları

rektum-kanseri-tedavisi-ameliyati-ankara (8)

Crohn hastalığı kronik inflamatuar bir süreç olup gastrointestinal traktusun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Hastalık transmural inflamasyon, fibrotik striktürler, perforasyonlar, abse formları ve fistülizasyonlar ile karşımıza çıkar. Crohn hastalarında perianal fistül görülmesi riski bütün yaşam boyunca %14-38 arasında bildirilmiştir. Perianal fistül meydana gelme olasılığı ileal, ileokolonik, kolonik ve kolorektal tutulum gösteren Crohn hastalarında sırasıyla %12, %15, %41 ve %92 olarak bilinmektedir. Perianal Crohn hastalığının tedavisi gündeme gelmeden önce tanısının konulması gereklidir. Bunun için intestinal tutulumun belirtilerinin aranması, var ise ne kadar yaygın olduğunun bilinmesi gerekir.

Kalın bağırsak kanseri nasıl yayılır?

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (1)

Tüm mide- barsak sistemi için geçerli bu… Ne yazık ki, kanserler organ boyunca, uzun aksı doğrultusunda yayılmıyorlar.